Adam Walewski

Har jobbet i JonArk siden 2013.
Adam har Master i Akriktetur ved Technical University in Gdansk fra 2008.

 

epost: aw@jonark.no
tlf: 46575773

Comments : Off
About the Author