Ingrid Wallum Rosendal

Ingrid har gått profesjonsstudiet i arkitektur ved NTNU.
Etter å ha hatt sommerjobb hos oss gjennom hele studiet, begynte hun fast her i 2019 og jobber i dag med både tegning, prosjektering og byggesak.

epost: iwr@jonark.no
tlf: 918 63 224

Comments : Off
About the Author