Clients / Vemundvik velforening

Forslag til oppgradering av eksisterende fasade og uteområde.