Clients / Brødrene Sundli AS

Byggeår: 2014/2016

5 stk. eneboliger med utleie.
Boligene ble bygd på en utfordrende tomt, alle boligene er spesialtilpasset terreng.