Clients / Credo Eiendom, Fuglesang Dahl

Byggeår: 2015/2017

Prosjekt Rock Garden ligger ved Namsos sjøside med Rock City som nærmeste nabo.

Det er planlagt tre bygg med tilsammen ca. 100 leiligheter. Det vil bli felles parkeringsanlegg under byggende og et parkmessig hageanlegg på over 2000 kvm mellom byggene.
En prioritet for arkitekturen er store solrike uteplasser.