Clients / Røyrvik Kommune

Byggeår: 2013

Utarbeidelse av forprosjekt og konkurransegrunnlag.