Clients / Gammelsaga AS

Byggeår: 2017

Utarbeidelse av skisseprosjekt av 24 leiligheter. 5 av leilighetene blir bygd over eksiterende næringslokale. Med felles grøntområde på taket, og innendørs parkering, godt plassert i sentrum av Namsos.