Clients / Privat

­

Byggeår: 2012

Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt . 3 tomannsboliger delt horisontal med garasje integrert i boligen. Bygningene har hoved bærende-konstruksjon i betong og stål. Moderne fasadeutforming, med fokus på utnyttelse av uteområder. Sentrumsnære tomter i umiddelbar nærhet til promenade og båthavn.