Clients / Privat

Byggeår:2017

Skisseprosjekt for ombygging/påbygg på eksisterende bolig i Namsos sentrum.