Clients / Politiet

Jonark ble tildelt tegning og prosjektering av Namsos politistasjon etter en arkitektkonkurranse.
Byggestart er satt til Jan 2017, og forventet sluttstilt i medio 2018.